PDF Architect

PDF Architect 7.1

Manage PDF documents and share them
Người dùng đánh giá
4.1  (61 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
7.1.13 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
pdfforge GmbH
Create PDF files, edit them and secure them with passwords, e-signatures or permission levels. Convert PDF documents into TXT, HTML or files compatible with Word and Excel without altering their layout.
PDF Architect chương trình cho anh khả năng làm được nhiều PDF tài liệu. Chương trình có thể là một PDF xem và là đấng tạo hóa... nhưng cũng có một tổng biên tập, converter, encrypter, comparer và PDF dặm công cụ. Chương trình có thể ký tên và mật mã với 256-Bit AES công nghệ.
Thông tin được cập nhật vào: